Anders Fjogh’s forbrydelse mod den menneskelige bevidsthed

Martin Hall sagde en gang at Tredje Verdenskrig var begyndt – kampen om vores bevidsthed. Så sandt som det er sagt og Anders Fjogh’s udtalelser idag om “at Bush vil få genoprejsning i historiebøgerne om 15 år” er udtryk både for Fjogh’s idioti og ligegyldighed overfor menneskeheden, men det vigtige i denne sammenhæng er at der i den udtalelse ligger der et udsagn om et Anders Fogh Rasmussen er tilhænger af historisk revisionisme. Vinderne skriver historien og hen ad vejen æres de værste krigsforbrydere – såsom Henry Kissinger, en verdens most modbydelige personer, der har fået Nobel’s Fredspris.

Med sine latterlige og umenneskelige udtalelser har Ander Fjogh meldt sig ind i en kaffe klub bestående af krigsforbrydere som har til sinde at omskrive historien igen og igen for at skjule deres forbrydelser. Det er intet andet end forfærdeligt et verdens fremtid ligger i disse umenneskers hænder.

Og festen fortsætter – AFR har rigtigt nok fundet sig en god ven:

»Efter de fysiske udfoldelser ude i terrænet havde vi samlet appetit til middagen, hvor nogle af de nærmeste medarbejdere fra begge sider også deltog. Bush er en meget uformel og underholdende vært, som gerne fortæller morsomme historier og anekdoter – også selvironiske vittigheder om sig selv«.

»Ved sådan en middag snakker vi stort set ikke politik, men slapper af ved at fokusere på alle de andre – og dybest set vigtigere – sider af tilværelsen. Aftenen gik derfor meget hurtigt. Bush kan godt lide at slutte aftenen tidligt, for han starter dagen meget tidligt. På det punkt ligner vi hinanden lidt«, skriver Anders Fogh Rasmussen. “

Reklamer

Omvendte syndere – religiøs snik snak fra Lene E(kstreme love)

Skal man grine eller græde – er konen dum i låget eller bare endnu selvretfærdig kristen med “world domination disorder”?

Lene Espersen, den store bekæmper af rets-staten, hende som kontinuerligt introducerer love der undergraver rets-staten’s fundament – ja, Danmark’s justitsminister er ansvarlig for statsundergravende virksomhed – snakker nu i sammenhæng med bekæmpelse af islamistisk ekstremisme om “syndere” og om at blive genfødt:

“»Villy Søvndal er sprunget ud som kriger i kampen mod ekstremisme og islamisme, og der er ingen ende på offentlighedens begejstring – og det er jo klart, der er jo ikke noget så spændende som omvendte syndere og folk, der pludselig indtager det modsatte synspunkt af det de hidtil har haft«. “

Der skal ikke meget diskurs analyse blandet med et sobert rets-filosofisk perspektiv på de love som hun har været ansvarlig for i hendes korstog med “de fremmede”, de autonome, og enhver anden som måtte synes at kristen-kapitalismen er problematisk, for at se tingene som de er: ekstremisten er Lene E.

Og hvem beskytter os mod Lene E. og hendes korstogsfarende venner?

Man ligger som man har redt: vold avler vold

Politiet gør status efter endnu en nat med molotov-cocktails og bål.”

Så fik Danmark endelig sin egen “borgerkrig” – ligesom Frankrig hvor man også havde en højre-ekstremistisk, autoritær indenrigsminister (det er ham der nu er præsident) der kunne hælde benzin på bålene ved sine udtalelser – og ligesom som i USA hvor uroligheder lange har været “almindelige” – nu kan man også i den lille andedam se på hvilken måde en autoritær stat’s aktiviteter er reflekteret i befolkningen. Danmark går i krig ude i den store verden – og som konservativ burde Lene 0-tolerance Espersen jo ikke være fremmed over for det faktum at hun som politiker er et slags forbillede (man må jo formode at det er netop det en konservativ politiker ser sig selv om: en formynder) og derfor burde det jo på heller ingen måde forundre hende at borgere i en stat som tyr til kampvogne og krigsfly i Afghanistan også anser vold for en velanbragt dialog form, men det lader til at hun er forundret:

“»Det er rystende og bekymrende, at der er den slags uroligheder. Det er helt uacceptabelt, at man opfører sig sådan i et demokratisk samfund og ikke bruger sin ytringsfrihed på andre områder end at ty til vold«, siger Lene Espersen.”

Selvom Michael Moore’s film er lidt for patriotiske for min smag så præsenterede han dog en interessant tese i sin Bowling for Columbine, hvor den grundlæggende ide er at folk der lever i en stat der producerer, glorificerer og gladeligt bruger våben og hvor vold og magt konsekvent bliver brugt som et “forhandligs grundlag” også selv “naturligt” tager den slags midler i brug.

Hvis man kigger lidt på de sidste par års historie – de år, vel at mærke, hvor Danmark har været en aktiv imperialistisk krigs magt ude i den store verden – så kan man også notere sig at volden er steget voldsomt indenfor landet egne grænser.

Now go figure“, som de siger..

Tyv tror hver mand stjæler?

Som moderen til den to-årige dreng der blev “sexualificeret” af nogle perverse trykkere siger:

“»Alle dem, jeg har talt med i dag, har lagt mærke til den sorte prik, og jeg synes, at den er med til at gøre min dreng til noget seksuelt. Hvis du spørger mig, så er der noget alvorligt galt med dem, der ser noget seksuelt, når de ser en 2-årig drengs tissemand, så der er da ingen grund til at dække den til«, siger Dorthe Aarup.”

Mere er der vist ikke at sige til det!

En storm i et glas vand? Alment navlebeskuende hykleri? Eller det der er værre?

Politiken skriver idag at der ingen “håndgribelige beviser” er:

“Dermed tyder alt på, at man hos PET har valgt at lave en såkaldt “knuser”, hvor man går ind og bryder en potentiel terrorcelle op, før den kan nå at fuldføre sin forbrydelse. Selv om tjenesten tilsyneladende har overvåget de tre mænd i måneder, så er der bare ikke dukket håndgribelige beviser op.”

De skriver også at “Politiets Efterretningstjeneste herhjemme tirsdag mente at have forhindret drabet på den danske muhammedtegner

Med andre ord, så har man arresteret folk for deres tankevirksomhed. Hvad betyder det med hensyn til den tankevirksomhed som Tøger Bilderfaden Seidenberger lægger for dagen når han insisterer på at genoptrykke en tegning som han ved forarger en masse mennesker?

Desforuden leder JP/Politiken’s tankevirksomhed dem til at at holde sig fra at forarge en masse mennesker når det drejer sig om noget tættere på hjemmet:

“Jyllands-Postens tegning-aktion kommer for mange muslimer som kulminationen på femten års forhånende og propagandistisk retorik fra især Dansk Folkeparti, hvilket er en kontekst, som ofte glemmes. … Endvidere er tegning-aktionen ensidigt vendt mod muslimerne. I 1984 bifaldt Jyllands-Posten f.eks. censur mod Jens Jørgen Thorsens vægmaleri i Birkerød, der blev beordret overmalet af daværende trafikminister Arne Melchior, fordi Jesus var afbildet med erigeret lem. … I 2003 blev Jyllands-Posten tilbudt at bringe en tegning, der afbilder Jesus mildt karikeret i færd med at udføre forskellige hop og spring som en humoristisk kommentar til opstandelsen. Jyllands-Postens daværende søndagsredaktør afviste imidlertid at bringe tegningen med følgende begrundelse: »Jeg tror ikke, at Jyllands-Postens læsere vil more sig over at se tegningen. Faktisk tror jeg, at den ville udløse et ramaskrig. Derfor vil jeg ikke gøre brug af den.« ”

Min farmor sagde altid at man skal feje foran sin egen dør førend man begynder at feje foran andres, men den slags gammeldags ideer er vel ikke velanbragt i Dagens Danmark hvor det handler mest om at opreklamere sin egen kulturelle overlegenhed – og det enhver jo: Danmark er verdens centrum.

Og sagaen er tilsyneladende langt fra overstået – der er stadig en masse næve nyttige folk der har travlt med at feje alle andre steder end foran deres eget glas hus:

»Det vil være en katastrofe, hvis vi giver efter. Hvis vi først viser, at det nytter at true og slå ihjel, går det helt galt«, siger Kåre Bluitgen til avisen.

Andetsteds kan man læse (som det står skrevet af en selvstændigt tænkende dansker):

“Det viser bare med al tydelig, at det her slet ikke handler om at forsvare en ytringsfrihed, der i øvrigt aldrig har været ukrænkelig, men om at vise danskere, at vi har hånefrihed, når det gælder muslimer.

Desværre stopper det ikke her, for der er adskillige eksempler på, at avisen har både støttet og udøvet netop den selvcensur, som de nu påstår, er en trussel mod ytringsfriheden:

I 1984 fik kunstneren Jens Jørgen Thorsen lov til at afbilde Jesus med erigeret lem på et vægmaleri i Birkerød. Jyllands-Postens daværende chefredaktør, Asger Nørgaard Larsen forlangte at få det fjernet. Maleriet blev senere overmalet på trafikministerens ordre. En handling som chefredaktøren roste i sin leder med følgende ord:
“Trafikministeren har vist både fornuft og mod til at forlange smøreriet fjernet, selv om han kan forvente nye råb om grundlov og censur”.

Senere da Jens Jørgen Thorsens Jesus-film, hvor Jesus blev gjort til et seksuelt væsen, sendte et ramaskrig gennem Danmark og dele af Europa, var JP en af de aviser, der førte an i kritikken.”

En sidste kommentar hernedefra sku’ lig’ vær den at »Terrorismen finder sin åndelige ammunition i islam. Enhver religion har sine bureaukrater. Hos islam er det imamerne” medens stats-religionen i Danmark og resten af den vestlige verden, den såkaldte kapitalisme, finder sin åndelige ammunition i at smide med sten efter andre – enhver religion har sine hykleriske, selvmodsigende, selvforherligende og -glorificerende jubel idioter….

Ytringsfrihed, – når det passer JP/Politiken

JP/Politiken er et hyklerisk foretagende, som støttede Hitler (og en anden sag, her på tysk):

»For JP/Politikens Hus er ytringsfriheden det dyrebareste gode. Den er hele essensen i vores virksomhed , og vi vil forsvare den med alle til rådighed stående midler«, siger Jørgen Ejbøl til jp.dk.

I dagens avis drager de på et højhelligt korstog til forsvarelse af ytringsfriheden, den selvsamme ytringsfrihed som de aktivt deltager i at undertrykke i sagen mod ThePirateBay.org – hvilket i sig selv er totalt vanvittigt, som det også stod skrevet i den skin hellige Politiken igår:

»Når man spærrer for thepiratebay.org, som er en søgetjeneste med både ulovligt og lovligt indhold, bør man i princippet også spærre for Google«.

Læs i disse artikler om den “dyrebare ytringsfrihed:

http://politiken.dk/indland/article470406.ece

http://politiken.dk/indland/article470475.ece

og her om JP/Politiken’s undertrykkelse af den:

http://tyksak.net/?p=118

…. og for at det ikke skal være løgn, så slutter festen ikke – måske den dårligt er begyndt, ihvertfald er den begyndt dårligt, idet Tøger Bilderberger Seidenfaden varsleri morgen vil [Politiken] bringe den tegning af Muhammed med en bombe i turbanen, som var den af tegningerne, der i højeste grad bragte sindene i kog i flere muslimske lande efter offentliggørelsen.

At de ikke skammer sig… men formentlig er den medmenneskelighed, der er forbundet med skam i livet, ikke en dyd der fører en journalist til tops i kommercielle, borgerlige presse.

Giv din mening her.